Huskeregler for hundeførere

Inden vi starter på sporet

1. Hunden skal luftes inden den skal ud at arbejde
2. Hunden skal have munden skyllet inden den skal i gang
3. Hundeføreren skal vide, hvad der skal laves. Opgaven skal være planlagt både plan ”A” og ”B”
4. Hunden forstår ikke, hvad du siger. Hvad der er tale for dig, er signaler (lyd) for hunden
5. Indlæring er samarbejde, ikke slagsmål. Begge skal arbejde/lære
6. Forvent ikke, at hunden skal tænke, det er hundeføreren, der skal tænke. Men én skal bestemme, sørg for, at det bliver dig!!
7. Der skal altid arbejdes med hunden, aldrig mod. Der skal ikke stilles større krav til hunden, end den kan klare. Forlang noget af hunden, men vis hensyn, den skal forstå, det du forlanger
8. Gør al indlæring spændende:
· Vær koncentreret
· Vær rolig
· Vær konsekvent
· Stil krav
· Vær kærlig
9. Vær opmærksom på den måde hunden opfatter dine udtryksformer på: 55% er kropssprog, 35% er stemmeføring og 10% er ord

Du skal også huske godbidder/”guf”, sporflag, papir og blyant.

Helmut Raisers uddannelsesprincip
Enhver uddannelse af brugshund forløber i tre afsnit:
· Et driftsfremnings afsnit
· Et indlærings afsnit
· Et lydigheds afsnit

Princippet gælder for både spor, lydigheds- og forsvarsarbejde.